Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 024-6420134
 • financieeltotaaladvies@hotmail.com
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

 •  024-6420134

Aanvraagformulier AVG-rechten   ( svp uitprinten, en na invullen aan ons opsturen per mail of per post)

 

Als klant heeft u op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) diverse rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Met dit aanvraagformulier bieden wij u de mogelijkheden aan om gebruik te maken van deze rechten.

Om er zeker van te kunnen zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, verlangen we van u dat u het ingevulde formulier ondertekent en deze persoonlijk bij ons afgeeft, waarbij wij u zullen legitimeren via een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Nadat het aanvraagformulier bij ons is aangeleverd, wordt uw verzoek binnen vier weken afgewikkeld, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om niet aan uw verzoek te voldoen, omdat ze zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die te maken hebben met een rechtsvordering. Mocht dit het geval zijn, dan berichten wij u daarover binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier.

Kruis hieronder s.v.p. aan van welk(e) recht(en) u gebruik wilt maken.

 • Recht op inzage
  Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien. U ontvangt van ons een overzicht waar en welke informatie wij van u hebben opgeslagen in een digitaal bestand.
 • Recht op rectificatie/aanvulling
  Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te wijzigen. Hou er rekening mee dat het wijzigen van gegevens van invloed kunnen zijn op de dienstverlening die wij aan u bieden.
 • Recht op vergetelheid
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Al uw gegevens worden verwijderd, mits er geen wettelijke gronden zijn die dat verhinderen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Het recht om persoonsgegevens over te dragen aan andere partijen. Dit gebeurt zoveel mogelijk digitaal.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan verwerkt zijn of moeten worden. Hou er rekening mee dat het wijzigen van gegevens van invloed kunnen zijn op de dienstverlening die wij aan u bieden.
 • Recht van bezwaar
  Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

⃝  Ik heb een extra blad toegevoegd met een nadere toelichting (niet verplicht)

 

Uw gegevens

Voor- en achternaam: ____________________________________________

Geboortedatum:                     ____________________________________________

Email adres:                           ____________________________________________

Telefoonnummer:                  ____________________________________________

 

Handtekening:                        ______________________

 

Datum ontvangst en legitimatie (invullen door bedrijf + paraaf)      _______________