Hoe mogen we je helpen?

Rijdende rechter, een advocaat of toch een rechtsbijstandsverzekering?

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Het aantal mensen dat jaarlijks juridische hulp inschakelt stijgt. Zeker het aantal arbeidszaken is de afgelopen 5 jaar enorm gestegen. De economische situatie zorgt in toenemende mate voor faillissementen en bezuinigingen met ontslagen als gevolg. De meeste conflicten ontstaan echter nog steeds in het verkeer en bij consumentenzaken, zoals een conflict met de winkel waar je iets van hebt gekocht.

Een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische hulp bij een conflict. De meeste aanbieders van een rechtsbijstandverzekering bieden hulp in de vorm van advies en bijstand, zoals (het adviseren in) het opstellen en controleren van brieven. Indien nodig kunnen rechtsbijstandverzekeraars ook externe expertise inhuren, zoals een advocaat. Mocht een conflict niet onderling opgelost kunnen worden en wordt het een rechtszaak, dan vergoedt een rechtsbijstandverzekering doorgaans ook de kosten van een rechtszaak. Denk bijvoorbeeld aan de griffiekosten en de gerechtskosten.

Een rechtsbijstandverzekering bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen. Meestal kunt u deze onderdelen zelf kiezen en zo uw rechtsbijstandverzekering samenstellen.

Wij zoeken voor de verzekering die het beste bij u past.  Vraag bij ons een offerte aan via het contact formulier.  geef s.v.p. aan welke modules u belangrijk vindt.   Beschikbaar zijn de modules:  verkeer, wonen, consumentenconflicten, inkomen ( ruzie met de werkgever), fiscaal en vermogen, en mediation.

 

Wat is er verzekerd met een rechtsbijstandverzekering?

Als u rechtsbijstandverzekeringen vergelijkt, kunt u zelf de onderdelen, ook wel modules genoemd, kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn. Hieronder worden de verschillende modules nader toegelicht. Er zijn nogal wat onderlinge verschillen tussen verschillende rechtsbijstandverzekeringen. Deze hebben voornamelijk te maken met de maximale dekkingsbedragen en waar u verzekerd bent. Controleer dan ook altijd goed de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. 

Verkeersconflicten

Deze module, ook wel verkeersrechtsbijstand genoemd, geeft dekking bij problemen als gevolg van het deelnemen aan het verkeer te land, te water of in de lucht. U raakt bijvoorbeeld betrokken bij een ongeval waarbij u als automobilist, fietser of voetganger schade oploopt. Met een dekking voor verkeersrechtsbijstand kunt u rekenen op hulp bij het verhalen van de schade bij degene die schuldig is aan het ongeval. Zeker in het verkeer kunnen, voornamelijk door letselschade, de financiële belangen behoorlijk hoog oplopen. Bovendien kunnen dergelijke zaken lang lopen en heeft u vaak te maken met de verzekeraar van de tegenpartij. Professionele juridische bijstand is dan geen overbodige luxe.

Consumentenconflicten

Onder deze module valt hulp bij bijvoorbeeld de volgende conflicten:

  • Verhalen van schade. Alleen als u schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is.
  • Contracten en overeenkomsten. Problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken.
  • Conflicten over het kopen of huren van een artikel, of over een aan u geleverde dienst.
  • Overheid. Persoonlijke conflicten met de overheid. Geen belastingzaken.
  • Personen- en familierecht. Problemen bij o.a. nalatenschappen en adoptie.
  • Letsel dat ontstaan is door medische fouten.
  • Echtscheiding is meestal niet of zeer beperkt gedekt.
  • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

Woonconflicten

Deze module dekt alle geschillen die te maken hebben met wonen. Zoals koop- of huurgeschillen. Maar ook een conflict met uw aannemer of met de gemeente. Of bijvoorbeeld een geschil met de buren over bijv. de schutting, een overhangende boom of geluidsoverlast.

Inkomensconflicten

Deze module dekt problemen op het werk, bijvoorbeeld bij reorganisaties of ontslagen. Of bijvoorbeeld omdat u geen salaris heeft ontvangen, uw recht op vakantiedagen niet gerespecteerd wordt of de wijze waarop uw werkgever omgaat met (langdurige) ziekte. Dit onderdeel biedt ook hulp bij problemen met uw pensioen of conflicten met uitkeringsinstellingen. Per maatschappij en per product kan de dekking voor deze module bepaalde zaken uitsluiten. Bekijk daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Fiscale en Vermogensconflicten

Deze module dekt geschillen met de belastingdienst. De dekking geldt pas vanaf het moment dat de zaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Ook geschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland vallen onder deze module.

Mediation in echtscheidingen

U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U krijgt mediation als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan drie jaar heeft geduurd en deze module minimaal drie jaar verzekerd is. Niet elke verzekeraar biedt deze dekking (standaard) aan. 

 

Wilt u meer weten, of direct een offerte aanvragen? neem dan contact met ons op.  telefoon 024-6420134 of vul het contactformulier ( button rechts op de pagina) in.