Hoe mogen we je helpen?

Reisverzekering eigenlijk onmisbaar.     

 

Waarom een reisverzekering?

Op reis kan het zijn dat u te maken krijgt met gebeurtenissen die behoorlijke financiële gevolgen hebben. Het zal u maar gebeuren op vakantie: bagage gestolen, videocamera gestolen, een ongeluk, pasjes verdwenen.

Op vakantiebestemmingen is de kans dan ook groter dat u in aanraking komt met zaken die gedekt zijn met een reisverzekering. Er zijn op vakantiebestemmingen vaak andere eetgewoonten, andere hygiëne standaarden, toerisme georiënteerde criminaliteit en daarnaast onderneemt u gedurende de vakantie veelal andere activiteiten dan u thuis zou doen. Denk bijvoorbeeld aan skiën, duiken en excursies.

In deze gevallen kan het prettig zijn om een reisverzekering te hebben.

 

vraag direct een offerte aan

 

Waarvoor ben ik verzekerd met een reisverzekering?

Met een reisverzekering bent u verzekerd tegen schade die ontstaat tijdens een reis. Er is, volgens de definitie van de meeste verzekeraars, sprake van een reis wanneer men minimaal 1 betaalde overnachting buiten uw eigen huis verblijft.

De reisverzekering bestaat vaak uit een basisdekking en een aantal aanvullende dekkingen. Bij de basisdekking is onder andere schade aan of diefstal van uw bagage verzekert. Ook bent u met de basisdekking verzekerd van persoonlijke hulpverlening. Hiermee heeft u tijdens uw reis recht op medische-, administratieve- en crisishulp. De inhoud van de basisdekking kan per verzekeraar sterk verschillen. Het is daarom goed om hier op te letten en niet alleen op de hoogte van de premie.

Naast de basisdekking is het mogelijk uw reisverzekering uit te breiden met onder andere:

 • Annuleringsdekking
 • Dekking voor geneeskundige kosten
 • Ongevallendekking
 • Geld en cheques
 • Hulpverlening motorrijtuigen
 • Dekking tijdens zakenreizen
 • Wintersport dekking
 • (onder)Watersport dekking
 • Rechtsbijstand
 • Dekking bij avontuurlijke sporten

De basisdekking en de aanvullende dekkingen vormen de totale dekking van de reisverzekering. Daarnaast kan men ook kiezen uit een doorlopende reisverzekering of een kortlopende reisverzekering.

Wie is verzekerd?

Wie er verzekerd is bij een reisverzekering is afhankelijk van wat u opgeeft bij het maken van een premieberekening. De door u aangegeven gezinssituatie is bepalend voor de premie en de dekking.

Waar bent u verzekerd?

Met een reisverzekering bent u verzekerd in:

 • Nederland. U moet dan minimaal één betaalde overnachting hebben geboekt.
 • Europa.
 • Azoren, Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije
 • De hele wereld als u hiervoor gekozen hebt. U kunt dit vinden op uw polis.

Wat is niet verzekerd?

Een reisverzekering kent standaard een aantal schaden die niet of niet standaard gedekt zijn, zoals schade die ontstaat:

 • Doordat u een misdrijf begaat.
 • Door het gebruik van alcohol, medicijnen of drugs.
 • Door deelname met een motorrijtuig of motorvaartuig aan activiteiten waarbij snelheid belangrijk is, zoals races.
 • Tijdens reizen voor een medische behandeling.
 • Door omstandigheden die u vlak voor uw vakantie had kunnen verwachten.
 • Die u expres veroorzaakt.
 • Door slijtage of eigen gebrek en eigen bederf.
 • Op een vaste stand- of seizoensplaats binnen Nederland.
 • Doordat u onvoorzichtig met uw spullen bent omgegaan. Denk hierbij aan het zonder toezicht achterlaten van bagage of spullen op imperials of fietsendragers.
 • Aan gehuurde voertuigen of vaartuigen.
 • Aan kunstvoorwerpen en antiquiteiten.
 • Door het beoefenen van gevaarlijke sporten. Een aantal verzekeraars vergoeden wel schade aan de sportuitrusting, maar bijvoorbeeld niet de medische kosten na een ongeval door het beoefenen van de sport.
 • Door vertraging van een vliegtuig, trein, bus of schip. In sommige gevallen kunt u hiervoor terecht bij de vlieg-, trein-, bus,- of bootmaatschappij.
 • Door zonder (verplichte) helm te rijden op een motor, scooter of bromfiets.
 • Door insectenbeten.
 • Door deelname aan een vechtpartij, tenzij dit uit zelfverdediging is.
 • Door atoomkernreacties.
 • Door gewapende conflicten.

Dekking voor medische kosten bij uw reisverzekering. Nodig of niet?

Bij vrijwel alle reisverzekeringen is het mogelijk om een aanvullende dekking voor medische/geneeskundige kosten af te sluiten. Van veel klanten krijgen wij de vraag of dit wel nodig is of niet.

Het antwoord hangt natuurlijk altijd af van uw persoonlijke en uw reissituatie, maar het is een misvatting dat alle zorg (ook in het buitenland) via uw zorgverzekering verzekerd is. Uw zorgverzekering vergoedt doorgaans alleen spoedeisende hulp in het buitenland. De vergoeding van deze medische kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag van wat het in Nederland zou hebben gekost. Met dit maximum kunt u in veel landen goed vooruit, maar er zijn ook veel uitzonderingen. Zo zijn de kosten voor medische zorg in bijvoorbeeld de Verenigde Staten vaak veel duurder dan in Nederland. Ook binnen Europa zijn er landen die duurder zijn, zoals Zwitserland en de Scandinavische landen. Wanneer u opgenomen wordt in een privékliniek in plaats van in een ziekenhuis, dan lopen de kosten ook veel sneller op en betaalt u voor een opname in het ziekenhuis al snel een paar duizend euro per week. Landen waarin de kans groot is dat u voor medische zorg wordt doorverwezen naar een privékliniek zijn onder andere Turkije, Oostenrijk en Griekenland.

Informeer voordat u op vakantie gaat altijd naar de kosten van medische zorg in dat land. Gebruikt u medicijnen? Controleer dan ook of dat medicijn in het land van uw bestemming verkrijgbaar is, via welke wijze en tegen welke kosten. Of neem zelf voldoende medicijnen mee indien mogelijk. Bij de zwaardere medicijnen, die onder de Opiumwet vallen, zoals sterke pijnstillers (bv Morfine), medicijnen voor ADHD (bv Ritalin) en mogelijk tegen epilepsie, heeft u een speciale verklaring nodig. Deze kunt u krijgen via uw arts. Er zijn twee soorten verklaringen. Een Engelstalige medische verklaring of een Schengenverklaring. Vraag uw verklaring tijdig aan. Het kan wel tot vier weken duren voordat u uw verklaring thuisgestuurd krijgt.

 

Medische kosten tijdens wintersport

Als u ook medische of geneeskundige kosten tijdens de wintersport vergoed wilt hebben, zult u naast de aanvullende dekking voor medische kosten ook de wintersport dekking moeten kiezen. Hebt u alleen de dekking medische kosten en geen wintersportdekking, dan kan het zijn dat u niet alles vergoed krijgt

 

vraag direct een offerte aan